เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เด็กหญิงสวิชญา  วงษ์หมึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2018 ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ

[awesome-gallery id=8099]

0Shares