เมื่อวันที่ 27-30 กรกฏาคม คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 125 คน เข้าร่วมโครงการกตัญญุตาสถาบันในชื่อ “Wyndalin Memory in my mind” ณ บ้านพักรับรองของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ นักเรียนได้รับความประทับใจ ความสุข มิตรภาพระหว่างเพื่อน รวมถึงได้ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ เช่น เดอะเวเนเซีย หัวหิน, ตลาดน้ำสามพันนาม, เพลินวาน, ตลาดสามชุก เป็นต้น

[FAG id=597]

0Shares