ระหว่างวันที่ 30- 31 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Games” ณ กรุงเทพมหานคร  โดยโรงเรียนพระหฤทัยได้กวาดรางวัลมาหลายรายการ ดังต่อไปนี้
🏆 ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในรายการหุ่นยนต์ Biped รุ่น Open
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรายการแข่งขัน Sumo 1 kg
🏆 รางวัล performance award อีก 3 รายการ