เมื่อวันที่ 22 – 27 ตุลาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ “World Robot Game Championship 2018 ชิงแชมป์โลก ณ เมือง Tagaytay ประเทศฟิลิปปินส์  โดยในทีมประกอบด้วย นางสาวพิชญาภา สุวรรณกูล และนางสาวมนพัทธ์ โยธาวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผลปรากฏว่าได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo 5 kg Open  และรางวัล Performance Awards

ผู้ควบคุมทีม

  • มาสเตอร์ณัฐวรรธน์ ธิติรัตน์วรสกุล
  • มาสเตอร์ณินท์ สุวรรณชัย
  • ครูอมรรัตน์ มนัสเสวี
  • ครูนุชจรินทร์ ถาน้อย

0Shares