มูลนิธิ World Peace Ethics Club ได้จัดให้มีการสอบแข่งขัน World Peace Ethics Contest for young people ประจำปี 2020 โรงเรียนพระหฤทัยมีนักเรียนสนใจสมัครสอบแข่งขันตอบคำถามภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในวันนี้ได้มีการนำหนังสือ Peace Ethics for Kids และ Peace Ethics for Young People มามอบให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

 


0Shares