เนื่องด้วยมูลนิธิ World Peace Ethics Club

ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน The 14th World Peace Ethics Contest (World-Pec) for Young People 2021 ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยมีนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยสอบได้ลำดับคะแนนสูงสุด 1-20 ระดับประเทศเข้ารับรางวัล ดังนี้

Grade 4-6

  1. ด.ช. ธนพล วิรวัฒน์

Grade 7-9

  1. นางสาวดาราวดี บุณยสุขเมธี
  2. นางสาวพัชราภา ศรีษาพุทธ

Grade 10-12

  1. นายณวัฒน์ วัฒนาวงศ์
  2. นางสาวศรัณยา คูโบตะ
  3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ
  4. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง
  5. นางสาวศุภัชญา ปั้นทอง
โรงเรียนพระหฤทัยขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo