โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ได้ลำดับคะแนนสูงสุด 1-20 ระดับประเทศ เนื่องด้วยมูลนิธิ World Peace Ethics Club ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ The 14th World Peace Ethics Contest (World-Pec) for Young People 2021, Grades 7-9 ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้

Grade 4-6

  1. ด.ช. ธนพล วิรวัฒน์ 5th prize
 

Grade 7-9

  1. นางสาวดาราวดี บุณยสุขเมธี 6th prize
  2. นางสาวพัชราภา ศรีษาพุทธ 9th prize
 

Grade 10-12

  1. นายณวัฒน์ วัฒนาวงศ์ 6th prize
  2. นางสาวศรัณยา คูโบตะ 13th prize
  3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ 17th prize
  4. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง 18th prize
  5. นางสาวศุภัชญา ปั้นทอง 20th prize
  6. โรงเรียนพระหฤทันขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล