วันพุธที่ 16 ธันวาคม 63 เวลา 9.20-11.30 นี้มีการสอบ World Peace Ethic ภาคภาษาจีน และอังกฤษ โดยมีนักเรียนสมัครสอบในระดับ ป.4, ม.2-ม.6 จำนวน 110 คน ขอให้นักเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ของเราทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม


0Shares