สำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนที่ทุกคนต่างก็รอคอย ตั้งแต่วันที่โรงเรียนประกาศให้นักเรียนลงชื่อเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ก็มาถึง เรามาดูบรรยากาศการรับวัคซีนของนักเรียน ณ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

0Shares