วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งให้สถานศึกษาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิดให้ครู หลังจากเลื่อนวันเปิดเทอม 2 รอบ คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมใจกันเดินทางไปรับวัคซีนเข็มที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต  จัดโดยโรงพยาบาลนครพิงค์เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

0Shares