นางสาวกีรัตยา กาเกตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ นางสาวกุลนันท์ วนัสบดีไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ ในแข่งขัน to be numberone 2021 ภาคเหนือ รุ่น teenage ในทีม Embrace teenage สถาบัน Embrace studio จากการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14/12/2563 และ ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2564