ด็กหญิงธัญชนก เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัล 🏵🎖ชมเชยรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ รุ่น Junior ทีม Chaya academy การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่