ฝากผลงานของน้อง ๆ โรงเรียนพระหฤทัยด้วยนะครับน้องแทนไท ดช.ธีรัฒน์วสุ พัฒน์ตันโชติ ชั้น ม.1 …

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020