โรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand World Robot Games Championship 2019 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ 2 รายการดังนี้

1.นางสาว อภิชญา ศรีวงศ์ และ นางสาวปลายฟ้า อุปขาว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3
การแข่งขันหุ่นยนต์ Biped (หุ่นยนต์เดิน2ขา)

2.นางสาว สริตา คงเมือง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3
การแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo Senior 3kg R/C

“คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ที่ ประเทศไทย”

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares