โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาว อิสรีย์ ตูโฮง นักเรียนชั้นมัธยมที่ 6/2 และ นางสาว ญานิศา ตูโฮง นักเรียนชั้นมัธยมที่ 3/5 สังกัดชมรมกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ทีมA) ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (Thailand Water Polo Championships 2021) จัดแข่งเมื่อวันที่ 10~12 ธันวาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร