เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้วและนางสาวขวัญจิรา กาเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น Hip Hop รุ่นจูเนียร์และรุ่นวาซิตตี้ ในรายการ Thailand Hip Hop Dance Championship 2016 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในชื่อทีม Retreshmentcrew และ Embrace Cluster Varsity

  [FGAL id=2403]

0Shares