เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำ “ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ณ จังหวัดลำปาง โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 

1.เด็กหญิงจรรยาพร รอบรู้ ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 9 ปีหญิง ได้ 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 10 ปีหญิง ได้ 4 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
3.เด็กชายศุภกร รอบรู้ ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 ได้ 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
4.เด็กหญิงอิศรี จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปีหญิง ได้ 8 เหรียญทอง 6เหรียญเงิน
และได้ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ 700 ปี สปริ้นเตอร์ กกท.ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เด็กหญิงมานิตา วิลเลี่ยม ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน

  [FGAL id=2408]

0Shares