โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิง กัลยกร ปราโมช (น้องเอมิ ป.5/5) ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่น” ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงและดนตรี ด้านนวัตกรรม การศึกษาและวิชาการ และรางวัล THAI SMART CHILDREN OF THE YEAR 2022 เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕” โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช และดร.จรัสศรี ทองทวน นายกสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัล