ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2559 ด.ญ.ธนานา คชสารมณี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “TGA-SINGHA Junior Ranking 2016” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 9-10 ปี หญิง

  [FGAL id=2413]

0Shares