เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เด็กชายอัฒฏ์คกรณ์ ศรีชวลิตเดชา (น้องชิต้า) ชั้น อ.2/1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเทควันโด รุ่นอายุ 3-4 ปี รุ่น C ระดับมือใหม่พิเศษ ประเภทต่อสู้  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน ทางโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีด้วย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares