• 02 Dec, 2023

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ชั้นเตรียมปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6

สอบถามข้อมูลในการสมัครเข้าเรียนได้ที่ห้องศูนย์รับนักเรียน ☎️ 089-9518155, 081-7463404 

Areenan Swangjai

ผู้ดูแลระบบ คอยช่วยเหลือทางเทคนิคให้กับ ผู้ที่รับผิดชอบในโรงเรียน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ 084-3707379