• 02 Dec, 2023

กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (SUMMER)

กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (SUMMER)

ตอนนี้นักเรียนก็คงจะมีความสุขอยู่กับครอบครัว

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ขอแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ ขอให้นักเรียนมีความสุขกับครอบครัวนะครับ

summer-times-png-21609599536g4qopli8gy