เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ผ่ายปฐมวัย ได้จัด “กีฬาสี Sport’s Day ครั้งที่ 23”  น้องอนุบาล โดยมี คุณครูเพชรา พันธ์พิทย์แพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล เป็นประธานในการเปิดงานกีฬาสีประจำปี 2562 นี้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares