เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ผ่ายปฐมวัย ได้จัด “กีฬาสี Sport’s Day ครั้งที่ 23”  น้องอนุบาล โดยมี คุณครูเพชรา พันธ์พิทย์แพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาล เป็นประธานในการเปิดงานกีฬาสีประจำปี 2562 นี้

0Shares