เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares