เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด “กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชและพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง

0Shares