• 02 Dec, 2023

Sportday 2023

Sportday 2023

ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ภายใต้ชื่อในปีนี้ว่า “กีฬาสีสดใส พลานามัยสมบูรณ์ ครั้งที่ 39”

เป็นโดยมีการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันอังคารที่ 17  – 18 มกราคม โดยมีกีฬาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, แชร์บอล และบาสเก็ตบอล และในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เป็นการแข่งขันกีฑา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้ไปจัดการแข่งขันกีฑา ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่