ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 21-25 มกราคม ​2562​ ฝ่ายกิจการ​นักเรียน​ร่วมกับกลุ่ม​สาระสุขศึกษา​พลศึกษา​ ได้จัด กิจกรรมกีฬาสดใสพลานามัยสมบูรณ์ ครั้งที่ 36 / 2561 ขึ้น  โดยมีพิธีเปิด​และเดินพาเหรด​แฟนซี​ในวันที่ศุกร์ 25 มกราคม​ 2562 ได้รับเกียรติ​จาก คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เด็กๆ ในการทำหน้าาที่แข่งขัน ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ตลอดทั้งวันนักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ผ่านทางกีฬาแต่ละประเทภ ไม่ว่าจะเป็น บาสเก็ตบอล, วอลเล่ย์บอล, ฟุตบอล, กระโดดเชือก, แชร์บอล เป็นต้น คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล​ถึงมัธยมปลายมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรม​ ​  สร้างความสมัครสมานสามัคคี​ในหมู่คณะ​เป็น​อย่างดี

1. ภาพขบวนพาเหรด

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

2. พิธีเปิด

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

3. บรรยากาศงานทั่วไป

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

4. Cheer Leader

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

5. การแข่งขันระดับอนุบาล

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

6. การแข่งขันกีฬา

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.

7. พิธีปิด

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares