โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกมลปรียา ตานะเศรษฐ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งจับเวลา” และ “ชนะเลิศการแข่งขันวิ่งผลัด” ในการแข่งขัน “SKATE EXPERRIENCE CUP 2018” ณ ลาน SKATE ROBINSON วันที่ 27 ตุลาคม 2562