SC Studio พร้อมให้นักเรียนที่สนใจในการถ่ายภาพ ถ่ายงานวีดีโอ การตัดต่อ การถ่ายทอดสด การใช้โปรแกรมตกแต่ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว มาฝึกฝนฝีมือกัน นักเรียนคนใดสนใจลงชื่อ-สกุล และชั้น (ม.1 ขึ้นไป) สามารถจองไว้ก่อนได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ

SC Studio พร้อมให้นักเรียนที่สนใจในการถ่ายภาพ ถ่ายงานวีดีโอ การตัดต่อ การถ่ายทอดสด การใช้โปรแกรมตกแต่ภาพนิ่ง และ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020