ระวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในหัวข้อ “SC ห่วงใยสุขภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถติดตามรูปภาพและวีดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมกันได้ที่ เพจ เฟสบุ๊คของโรงเรียน

0Shares