ระวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในหัวข้อ “SC ห่วงใยสุขภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถติดตามรูปภาพและวีดีโอกิจกรรมเพิ่มเติมกันได้ที่ เพจ เฟสบุ๊คของโรงเรียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares