รางวัลเกียรติยศ

รางวัลชนะเลิศ แต่งคำขวัญวันพ่อ

สืบเนื่องจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันพ่อ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ที่เดินทางไปเข้าค่ายในเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้การประกวดแต่งคำขวัญวันพ่อ ดังนี้ Facebook 0 Twitter 0 Google+0 0Shares

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 22. รางวัล Popular3. รางวัล Promote award โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้1. เด็กชายเฉลิมขวัญ ดุริยทิพย์2. เด็กหญิงณิชาวีร์ ไชยธิ3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ4. นายนครินทร์ อินต๊ะวงค์5. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง6. นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์7. นางสาวธัญวรัตม์ วงศาโรจน์8. นางสาวณัฐชยา นุชบุษบา9. นางสาวสุตาภัทร แซ่ลี้10. นายธฤติ ใสจันทึก11. นายอิทธิพัทธ์ เฮ้าสุวอ12. นายภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์13. นายวชริศ […]

หนูน้อยสุภาษิต The Friendship of Runway Season 2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เด็กหญิงจิรชยา รักมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดในงาน The Friendship of Runway Season 2ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมประกวดงานหนูน้อยสุภาษิต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และจะได้เข้าร่วมแสดงละคร สั้นเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต ประจำภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง 5   Facebook 0 Twitter 0 Google+0 0Shares