เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส SC Family Fun Fair 2018 ขึ้นใน เวลา 16.00 น.-22.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพระหฤทัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีการแสดงพิธีเปิดชุด 86 ปี พระหฤทัย อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์ เป็นการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่น สวนสนุก ร้านค้า กาดถนนคนเดิน สาวน้อยตกน้ำ และกิจกรรมสอยดาว สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้แก่ทุกคนในครอบครัวพระหฤทัย

0Shares