เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระภาษาจีนโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดงานวันตรุษจีน SC China Town(圣心春城)วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเป็นการเสริมสร้างความกล้าแสดงออกทาง ด้านภาษาจีน ของนักเรียน ในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน การประกวดตี๋หมวย และการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ การเชิดสิงโตของนักเรียน

0Shares