วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้เข้ามา เตรียมความพร้อมโครงการ Green school , Reduce Reuse and Recycle: 3Rs ให้กับ ชมรมชมรม “ SC รักษ์โลก”ครับ#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่#SC#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020

0Shares