ร่วมด้วยช่วยกัน #SaveUbon คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ระดมปัจจัย ร่วมกับสังฆมณฑล เชียงใหม่ เพื่อนำมอบบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณน้ำใจอันดี นักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและบรรเทาควาทุกข์ยากให้กับพี่น้องอุบลราชธานี เราจะผ่านความยากลำบากไปด้วยกัน ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องอุบลราชธานีทุกท่าน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares