เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงวิณิชา จันต๊ะ ป.3/1 ได้เข้าร่วมการประกวด “หนูน้อย Santy Big C 2018” ณ Big C Extra เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้ รับรางวัลหนูน้อย Christmas Day และรางวัล The Best Catwalk พร้อมโล่ สายสะพาย และเงินรางวัล 3,000 บาท

0Shares