เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงวิณิชา จันต๊ะ ป.3/1 ได้เข้าร่วมการประกวด “หนูน้อย Santy Big C 2018” ณ Big C Extra เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้ รับรางวัลหนูน้อย Christmas Day และรางวัล The Best Catwalk พร้อมโล่ สายสะพาย และเงินรางวัล 3,000 บาท

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares