เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สังฆมณฑลเชียงราย กำหนดจัดงาน “วันสานสายใยครู ครั้งที่ 16” ณ โรงเรียนพระหฤทัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ และสังฆมณฑลเชียงราย

1. บรรยากาศการลงทะเบียน

2. พิธีการในโบสถ์

3. ครูที่ได้รับรางวัล

4. จับรางวัลและการแสดงบนเวที

5. รับประทานอาหารและการแสดง

0Shares