ทีมSC Robot ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ นักเรียน/นักศึกษา งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 ผลการแข่งขัน มีดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา เด็กชายศุภณัฏฐ เอื้อพัฒนพงศ์ ป.5/4 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ทีม SC1 นางสาวอภิชญา ศรีวงศ์ ม.4/1 และ นางสาวรุจยา วิทยาประภากร ม.4/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท
– ทีม SC19 นางสาวนันท์นลิน เอื้อพัฒนพงศ์ ม.6/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares