โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจ ในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ ม.เชาว์ สุวรรณไพโรจน์ อดีตคุณครูของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ขอดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า รับดวงวิญญาณของคุณครูไปอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ด้วยเทอญ…

0Shares