เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. เสฏฐวุฒิ เรือนคำมูล ป.3/2 และ ด.ช. ศรุต ถนอมรัตน์ ป.3/4 ที่สามารถสอบ NT (International Test)ได้คะแนนเต็ม ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ประจำปีการศึกษา 2559.

 [FAG id=3447]

0Shares