ในระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระวิทยาศาตร์จัดโครงการ Open your World in Taiwan กิจกรรมเช้านี้ ศึกษาเรียนรู้ ณ earthquake museum ประเทศไต้หวัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares