ในระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระวิทยาศาตร์จัดโครงการ Open your World in Taiwan กิจกรรมเช้านี้ ศึกษาเรียนรู้ ณ earthquake museum ประเทศไต้หวัน