เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายวิชาการงานแนะแนวได้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงาน Open House “Mccormick Faculty Of Nursing” (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) โดยในงานมีกิจกรรมฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  นำโดย มาสเตอร์อาทิตย์ คุณยศยิ่ง

 

[FAG id=4491]
0Shares