ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนระดับ “ดีเยี่ยม” ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ในการสอบ O-Net

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

0Shares