เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2561  เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี ชั้น ม.1/3  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ADA DANCE CHAMPIONSIHP THAILAND 2018” ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน CLASSICAL SOLO 12 & UNDER ประเภทบัลเลต์เดี่ยวฟรีสไตล์ และได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันเต้น JAZZ GRADE 3

[awesome-gallery id=8850]

0Shares