เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ฝ่ายบุคลากร มอบรางวัลให้กับนักเรียน

  1. รางวัลประพฤติดีไม่มีใบเหลือง
  2. รางวัลเมล็ดพันธ์แห่งความดี 
  3. รางวัล Good Hair Good Style By SC
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares