การแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บำรุง ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10” โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รุ่นคือ รุ่น 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรุ่น 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

  [FGAL id=2651]

เยาวชนคนดี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้มอบเกียรติบัตร “เยาวชนคนดี ประจำปี 2559” ให้กับ นางสาวฐิติวรดา กัลยา ประเภท เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ และนางสาวกุลนันทน์ คำบัวตอง ประเภท เยาวชนผู้มีความเสียสละ”

  [FGAL id=2558]

รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำ” ในรายการ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11 ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 7 รุ่น 10 ปี 1 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง
2. เด็กหญิงมานิตา วิลเลียม ชั้น ป.6/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 รุ่น 11 ปี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
และ 1 เหรียญทองแดง
3. เด็กหญิงอิสรีย์ จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 6 ได้ 3 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง

  [FGAL id=2467]

การแข่งขันฟุตบอล

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นักฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016 ชิงแชมป์โซนภาคเหนือ” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 5,000 บาท และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสิงห์เชียงใหม่ 2016 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี

  [FGAL id=2441]

โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ ในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้โรงเรียนพระหฤทัยเป็น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  [FGAL id=2432]

บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 ในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ณ โรงเรียนสตรีน่าน จ.น่าน ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 5,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 15 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.สรัลพร ประตังทะสา ม.3/4
2. ด.ญ.ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ม.3/4
3. ด.ญ.ศุภนัดดา ชัยวุฒิ ม.3/3
4. ด.ญ.วิชดา ล้วนเนตรเงิน ม.3/4
5. ด.ญ.มณิสรา จิตติกานนท์ ม.3/4
6. ด.ญ.นันทินี ตั๋นฟู ม.3/4
7. ด.ญ.กรวรรณ สุรินทรัพย์ ม.3/4
8. ด.ญ.ฉัตรพร รังควร ม.3/4
9. ด.ญ.สิริกานต์ แสงเมือง ม.3/4
10. ด.ญ.วริศรา บำรุงพงศ์ ม.3/4
11. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ ม.3/4
12. ด.ญ.สุภัสสรา กาศเกษม ม.3/4

และทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 3,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 13 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขจิตร์ ป.6/2
2. ด.ญ.โคร่าโฮป เบียลท์ ป.6/3
3. ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.1/4
4. ด.ญ.ณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ ม.1/4
5. ด.ญ.วริยาพร มินานนท์ ม.1/4
6. ด.ญ.ธันยธร พัตรากุล ม.1/4
7. ด.ญ.ชนิษฐา สายน้ำเย็น ม.1/4
8. ด.ญ.ชญาดา เพลินจิต ม.1/5
9. ด.ญ.ชลพร หริตวร ม.2/4

และในขณะเดียวกัน ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัล นักกีฬาดีเด่นระดับภาคเหนือ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทั้งสองรุ่นจะได้เป็นตัวแทน 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชธานจากการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 รอบชิงแชมป์ประเทศ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

โดยมีผู้ฝึกสอน คือ ม.สมิต ค่อยประเสริฐ (ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับภาคเหนือ) ผู้จัดการทีม ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

  [FGAL id=2422]

TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2559 ด.ญ.ธนานา คชสารมณี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “TGA-SINGHA Junior Ranking 2016” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 9-10 ปี หญิง

  [FGAL id=2413]

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปาง

เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำ “ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ณ จังหวัดลำปาง โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 

1.เด็กหญิงจรรยาพร รอบรู้ ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 9 ปีหญิง ได้ 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 10 ปีหญิง ได้ 4 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
3.เด็กชายศุภกร รอบรู้ ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 ได้ 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
4.เด็กหญิงอิศรี จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปีหญิง ได้ 8 เหรียญทอง 6เหรียญเงิน
และได้ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ 700 ปี สปริ้นเตอร์ กกท.ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เด็กหญิงมานิตา วิลเลี่ยม ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน

  [FGAL id=2408]

Thailand Hip Hop Dance Championship 2016

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้วและนางสาวขวัญจิรา กาเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น Hip Hop รุ่นจูเนียร์และรุ่นวาซิตตี้ ในรายการ Thailand Hip Hop Dance Championship 2016 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในชื่อทีม Retreshmentcrew และ Embrace Cluster Varsity

  [FGAL id=2403]