รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีวงค์ ม.2/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ณ จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้ 3 เหรียญเงิน จากว่ายน้ำผลัดฟรีสไตส์ 4×100 เมตร 4×200 เมตร และว่ายน้ำผลัดผสม 4×100 เมตร

[FAG id=4674]

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีมเยาวชนหญิง ในรายการ STREET BAS 3×3 @PROM ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 13 ปี , ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่ , เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี พร้อมโล่ , เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท จาก นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์ทองนาค นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

[FAG id=4419]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬากอล์ฟ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งนักกอล์ฟเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ซิปูตร้า เวิลด์ จูเนียร์กอล์ฟ แชมเปียนชิป 2017” ที่สนามดาไมอินดาห์ พีไอเค คอร์ส กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 คลาสทั้งประเภทชายและหญิง ประกอบด้วย คลาส A อายุ 15-17 ปี, คลาส B อายุ 13-14 ปี, คลาส C อายุ 11-12 ปี และ คลาส D อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจากการคัดเลือกของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ปรากฏว่ามีเยาวชนจากเชียงใหม่ผ่านเข้าไปร่วมแข่งขันด้วย 1 คน คือ “น้องเต๊อ” เด็กหญิงธนานา คชสารมณี ในคลาส D หญิง

หลังจบการแข่งขัน ปรากฏว่า เด็กหญิงธนานา คชสารมณี สามารถทำคะแนนติดได้เป็นอันดับที่ 3 ในรุ่นคือ คลาส D หญิง โดย 3 วันทำคะแนน 248 (+32)  ในขณะที่เยาวชนไทยจากทั่วประเทศโชว์ความสามารถกวาดทั้งแชมป์และรองแชมป์มาได้เกินกว่าครึ่งของถ้วยรางวัลทั้งหมด คือมีทั้งแชมป์และรองแชมป์รวมกัน 17 คน จากถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 ถึง 3 มีจำนวน 30 ถ้วย

ในขณะที่ผู้ปกครองเด็กหญิงธนานากล่าวว่า สนามที่ทำการแข่งขันตั้งอยู่ติดกับทะเล ทำให้มีลมแรงพอสมควรและเปลี่ยนทิศตลอดเวลา ทั้งตามลม ทวนลม จากซ้ายไปขวา จากขวามาซ้าย ทำให้นักกีฬาจากภาคเหนือส่วนใหญ่เผื่อระยะยาก ไม่เหมือนนักกีฬาจากทางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครที่ได้เล่นสนามที่มีลมแปรปรวนบ่อยๆ ทำให้เกิดความเคยชิน นอกจากนั้น เยาวชนคลาส D หญิง ถูกกำหนดให้มาเล่นที่ระยะของ C หญิง ทำให้ระยะยาวขึ้นไปอีก ประกอบกับสนามนี้มีการบดกรีนแน่นมาก ลูกกอล์ฟตกแล้วหยุดยาก และกรีนเร็วพัตยากทำให้น้องออก 3 พัตหลายหลุม อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาถึงบ้านคงต้องเพิ่มการฝึกซ้อมให้หนักขึ้นโดยเฉพาะการเล่นเมื่อมีสภาพลมแรงซึ่งเยาวชนภาคเหนือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซ้อมกันมากนัก


[FAG id=4380]

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง และรุ่น 16 ปีหญิง เข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอล TOA เยาวชนและดิวิชั่น 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โซนภาคเหนือตอนบน” ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย ผลปรากฏว่า รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สมิต  ค่อยประเสริฐ

[FAG id=4320]

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำ คือ นางสาวภัทรกันย์ ศรียอง ชั้น ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “7 th ASIAN OPEN WATER SWMIMING CHAMPIONSHIP 2017” ณ เมือง Putrajaya ประเทศ Malaysia ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน THAILAND OPEN WATER CHAMPIONSHIP 2017 ประเภท 5 กิโลเมตร

[FAG id=4122]

บาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7

ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในรายการ “กีฬาบาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร  โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้
1. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ 
2. ด.ญ. วริศรา ประตังทะสา 
3. ด.ญ. สรัลพร ประตังทะสา 
4. ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ
5. ด.ญ. ศุภนัดดา ชัยวุฒิ
6. ด.ญ. มณิสรา จิตติกานนท์
7. ด.ญ. สิริกานต์ แสงเมือง
8. ด.ญ. กรวรรณ สุรินทรัพย์
9. ด.ญ. วิชดา ล้วนเนตรเงิน
10. ด.ญ. ฉัตรพร รังควร

 [FAG id=3444]

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนพระหฤทัย ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการเป็นผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2696]

LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ในรายการ “ล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2017” (LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ POOMSE ยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี สายแดง แพทเทิน 7 แพทเทิน 8 Team King Phoenix Taekwondo

  [FGAL id=2683]

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ขึ้นณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  [FGAL id=2668]

รางวัล To Be Number one Teen Dancercise Thailand Championship 2017

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.1/4 และด.ญ.กชกร เชื้อสุวรรณชัย ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน “To Be Number one Teen Dancercise Thailand Championship 2017” รุ่น Pre Teenage ในระดับภาคเหนือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัล ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับประเทศ ในการแข่งประกวดเต้นชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2659]