หนูน้อยสุภาษิต The Friendship of Runway Season 2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เด็กหญิงจิรชยา รักมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดในงาน The Friendship of Runway Season 2
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมประกวดงานหนูน้อยสุภาษิต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และจะได้เข้าร่วมแสดงละคร สั้นเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต ประจำภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง 5