รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
2. รางวัล Popular
3. รางวัล Promote award

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เด็กชายเฉลิมขวัญ ดุริยทิพย์
2. เด็กหญิงณิชาวีร์ ไชยธิ
3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ
4. นายนครินทร์ อินต๊ะวงค์
5. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง
6. นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์
7. นางสาวธัญวรัตม์ วงศาโรจน์
8. นางสาวณัฐชยา นุชบุษบา
9. นางสาวสุตาภัทร แซ่ลี้
10. นายธฤติ ใสจันทึก
11. นายอิทธิพัทธ์ เฮ้าสุวอ
12. นายภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์
13. นายวชริศ คำเฮียง
14. นางสาวสริตา คงเมือง
15. นางสาววรวลัญช์ จันทร์ทิพย์
16. นางสาวรุจยา วิทยาประภากร
17. นางสาวปุญชรัศมิ์ บุญมา
18. นางสาวอภิชญา ศรีวงค์
19. นางสาวพิชชาพร ณ เชียงใหม่
20. นางสาวภัณฑิรา ไชยณรงค์
คุณครูที่ปรึกษา
1. ม. ณัฐวรรธณ์ ฐิติรัตน์วรสกุล
2. ครูวิรัลพัชร มนัสเสวี
3. ม.ณินท์ สุวรรณช


 

หนูน้อยสุภาษิต The Friendship of Runway Season 2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เด็กหญิงจิรชยา รักมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดในงาน The Friendship of Runway Season 2
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมประกวดงานหนูน้อยสุภาษิต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และจะได้เข้าร่วมแสดงละคร สั้นเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต ประจำภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง 5