รางวัลชนะเลิศ แต่งคำขวัญวันพ่อ

สืบเนื่องจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันพ่อ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ที่เดินทางไปเข้าค่ายในเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้การประกวดแต่งคำขวัญวันพ่อ ดังนี้ (more…)

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2”

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในรายการ “First Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
2. รางวัล Popular
3. รางวัล Promote award

โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
1. เด็กชายเฉลิมขวัญ ดุริยทิพย์
2. เด็กหญิงณิชาวีร์ ไชยธิ
3. นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ
4. นายนครินทร์ อินต๊ะวงค์
5. นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง
6. นางสาวนงลักษณ์ นพรัตน์
7. นางสาวธัญวรัตม์ วงศาโรจน์
8. นางสาวณัฐชยา นุชบุษบา
9. นางสาวสุตาภัทร แซ่ลี้
10. นายธฤติ ใสจันทึก
11. นายอิทธิพัทธ์ เฮ้าสุวอ
12. นายภัทร์อักกพล แก้วตาอัครพนธ์
13. นายวชริศ คำเฮียง
14. นางสาวสริตา คงเมือง
15. นางสาววรวลัญช์ จันทร์ทิพย์
16. นางสาวรุจยา วิทยาประภากร
17. นางสาวปุญชรัศมิ์ บุญมา
18. นางสาวอภิชญา ศรีวงค์
19. นางสาวพิชชาพร ณ เชียงใหม่
20. นางสาวภัณฑิรา ไชยณรงค์
คุณครูที่ปรึกษา
1. ม. ณัฐวรรธณ์ ฐิติรัตน์วรสกุล
2. ครูวิรัลพัชร มนัสเสวี
3. ม.ณินท์ สุวรรณช


 

หนูน้อยสุภาษิต The Friendship of Runway Season 2

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เด็กหญิงจิรชยา รักมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ได้เข้าร่วมการประกวดในงาน The Friendship of Runway Season 2
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าร่วมประกวดงานหนูน้อยสุภาษิต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และจะได้เข้าร่วมแสดงละคร สั้นเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิต ประจำภาคเหนือ ออกอากาศทางช่อง 5


 

รางวัล “ลำปางสปริ้นเตอร์ 2563”

เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 เด็กหญิงกชพร บุญอินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 8 ปี หญิง ในรายการ “ลำปางสปริ้นเตอร์ 2563” โดยแข่งขันว่ายน้ำในท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และ 50 เมตร , ท่ากรรเชียง 25 เมตร และ 50 เมตร , ท่ากบ 25 เมตรและ 50 เมตร , ท่าผีเสื้อ 25 เมตร และ 50 เมตร ผลปรากฏว่า
ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี หญิง


เด็กชายภูวรา ขยันหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ “ลำปางสปริ้นเตอร์ 2563”
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และ 50 เมตร,
ท่ากบ 25 เมตร และเมื่อวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ
“แม่โจ้แชมป์เปี้ยนชิพ 2563” ในรุ่น 9 ปีชาย ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล
1. เหรียญทอง ท่าเตะเท้าฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
3. เหรียญทองแดง 2 เหรียญ จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร