โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

(more…)

พิธีมอบเข็ม และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรได้จัดพิธีมอบเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565

(more…)

แนวปฏิบัติและขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เรื่อง แจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติและขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) พุทธศักราช 2562

(more…)

อบรมนักเรียนแกนนำและสารวัตรนักเรียนปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 งานบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคลากรได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำและสารวัตรนักเรียนปีการศึกษา 2565 ขึ้นโดยมีซิส​เตอร์​วรรณ​วิมล​ สุข​สวัสดิ์​เป็นประธานในพิธี

(more…)