รางวัลชนะเลิศ แต่งคำขวัญวันพ่อ

สืบเนื่องจากกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญวันพ่อ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ที่เดินทางไปเข้าค่ายในเวลาดังกล่าวดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้การประกวดแต่งคำขวัญวันพ่อ ดังนี้ (more…)